Revision & Regnskab / Budgetter

Budgetter
Et budget kan defineres som en handlingsplan med forventede økonomiske konsekvenser baseret på visse, fastlagte forudsætninger.

Budgettet kan også siges at være virksomhedens bedste bud på, hvorledes den økonomiske situation vil udvikle sig.

 
Plan Revision er virksomhedens naturlige samarbejdspartner i forbindelse med budgetlægningen. Opgaven kan være at udarbejde budgettet på grundlag af de forudsætninger, som virksomhedens ledelse opstiller. Det kan også være at forsyne budgettet med en erklæring.

Revisors erklæring forøger budgettets troværdighed. Vi kan som revisor ikke stå inde for, at alle forudsætninger bliver opfyldt. Men vi kan vurdere, om forudsætningerne er velbegrundede, om kapaciteten er tilstrækkelig, og om disse forudsætninger er korrekt indarbejdet i budgettet. Ligeledes sikrer vi, at den talmæssige sammenhæng er tilstede.

Plan Revision medvirker, når løbende budgetter og lejlighedsbudgetter udarbejdes. Formålet er altid at hjælpe mest muligt, så der kommer et så anvendeligt og billigt produkt ud af det som muligt.

Udarbejdelse af drifts-, balance- og likviditetsbudgetter er et effektivt middel til at fastholde en målsætning og sikre fokus på de nøglefaktorer, der primært påvirker din virksomhed.

 

 

 

Med udgangspunkt i budgettets forudsætninger hjælper vi dig med at beregne dit likviditetsbehov og sørger for, at der bliver fulgt op på de fastlagte forudsætninger, så virksomhedens økonomi holdes i god form.

Plan Revision | CVR: 1232 2143 | Plan Revision Købmagergade 14, 4700 Næstved  | Tlf.: 55 77 03 17 | mail@planrevision.dk