Revision & Regnskabsassistance


Både selskaber og personer skal aflægge årsregnskab og skatteopgørelse.

 
Her kan Plan Revision assistere. Vi bruger vore store viden og erfaring til gavn for jeres virksomhed. I kan trygt overlade opgaven til os og dermed være sikre på, at både regnskabs- og skattemæssige regler bliver fulgt, og at alle afleveringsfrister bliver overholdt.

Vi leverer årsrapporter af høj standard og er til enhver tid opmærksomme på nye måder at præsentere oplysninger på i årsrapporterne. Vi er ligeledes opmærksomme på, hvorledes de førende danske revisionsfirmaer præsenterer oplysninger på, så I altid kan stole på, at den almindelige gældende praksis omkring præsentation af årsrapporter er anvendt.

Plan Revision er medlem af Foreningen Statsautoriserede Revisorer (FSR-Danske Revisorer), og vi er gennemgået og godkendt af Revisortilsynet. Dette er en garanti for, at vi udfører vores arbejde med høj kvalitet.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vi ønsker, at vores kunder oplever os som

- naturlige, ligefremme og uformelle
- lærevillige, initiativrige og handlekraftige
- respektfulde, troværdige og tillidsvækkende
- engagerede og indlevende
- kvalitetsbevidste og fokuseredeVi glæder os til også at kunne hjælpe dig!

Plan Revision | CVR: 1232 2143 | Plan Revision Købmagergade 14, 4700 Næstved  | Tlf.: 55 77 03 17 | mail@planrevision.dk